A projektről

A projekt azonosító száma: EFOP-5.2.2-17-2017-00110.

A projekt címe: Család, munka és vállalkozás a Kárpát-medencében

Kedvezményezett neve: Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület

Szerződött támogatás összege: 44.109.680.-Ft

A támogatás intenzitása: 100 %

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.01.31.

 

A magyar társadalomban a család tradicionálisan fontos helyet foglalt el. Az elmúlt évtizedek szociológiai és demográfiai vizsgálatai bizonyították, hogy az emberek számára a család fontosabb, mint az élet egyéb területei (munka, szabadidő, egyéb társas kapcsolatok stb.). Ez nemcsak azok esetében volt így, akik éppen házasságban, családban éltek, hanem azok esetében is, akiknek családi állapota egyedülálló volt. A család fogalmához általában pozitív jelentés tapadt, a házasokat általában másoknál boldogabbnak tartották az emberek. A szűkebb család fogalma szorosan összekapcsolódott a házassággal és a gyermekneveléssel. Projektünk azonban a családra, mint jogintézményre és a munkavállalás szempontjából elengedhetetlen bázisra is tekint, és kutatja Magyarországin belül és a határokon túl.

A Tribunus Jogsegélyszolgálat programjának célja egy olyan projekt megvalósítása a Duna Régió és a V4 országok közötti együttműködés révén, amely hozzájárul a nemzetközi szakpolitikai szakemberek együttműködéséhez, a közös programok és tanulási alkalmak által megismerik egymás országainak jó gyakorlatait, ezáltal ismeretanyaguk bővül. A közös alkalmak, a személyes találkozók, tanulmányutak hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakemberek jobban megismerjék egymást, egymással kötetlenebb kapcsolat is kialakuljon, ezáltal a szakmai ismeretek átadása is hatékonyabban valósul meg, oldottabb légkörben.

A projekt átfogó célja: a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra a család társadalmi szerepének erősítése témakörben, hogy a projekttel hozzájáruljunk a szakpolitikai szakemberek ismeretanyagának bővítéséhez, s ezáltal a társadalmi kihívásokra adott válaszok is jobbá válhatnak.

 

Részcélok a projektben:

– a család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése kapcsán rendelkezésre álló speciális tudásanyag bővítése

– az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakemberei között

– szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában válnak elérhetővé, amelyek segítik a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a megfogalmazott szakmai ajánlásoknak köszönhetően segítik a mindennapos szakmai munkát.

A projekt keretében a család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • a megjelölt területen fellelhető módszerek, eljárások megismerése nemzetközi együttműködés keretében
 • nemzetközi hálózatépítés
 • a megismert jó gyakorlatok leírása, a megszerzett tapasztalatok feldolgozása
 • kutatás és összehasonlító elemzés a külföldi partnerek bevonásával a család társadalmi szerepének vizsgálatáról
 • a projektbe bevont nemzetközi partnerekkel kompetenciafejlesztés, tréning és terepmunka megvalósítása Magyarország kevésbé fejlett régióiban
 • közös szakmai programok szervezése, megtartása
 • évente 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal tanulmányút szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerekkel
 • disszemináció a hazai szakemberek körében tréningek, illetve kompetencia fejlesztés keretében
 • módszertani szakmai összegzés és szakmai ajánlás megfogalmazása
 • adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése
 • a projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozatala
 • a projekt eredményeinek széles körű megismertetése.

 

A kötelezően megvalósítandó tevékenységeken túlmenően a projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • Magyarországi konferencia szervezése
 • Honlap fejlesztés

 

A célcsoportot a program keretében bevonandó hazai szervezeteken keresztül kívánjuk elérni. A tanulmányutak tervezése során figyelembe vettük, hogy a családi élet több szegmensét is vizsgálni tudjuk, így éppúgy része a tanulmányútnak egy művelődési ház meglátogatása, mint egy egyházi oktatási intézményé.

 

Comments are closed.