Házi Tanítói Szolgálat

Házi Tanítói Szolgálat

 

A 2010-ben alakult Házi Tanítói Szolgálat céljai:
1.) A gyerekeknek segítséget nyújtani az iskolai feladatok elvégzésében úgy, hogy a megszerzett tudást hatékonyan tudják hasznosítani.
2.) Megtanítani a gyereket az önállóságra, az önálló gondolódásra.
3.) Harmadrészt pedig nem elhanyagolható cél a nevelés, amit leghatékonyabban a példamutatással valósíthatunk meg.

Mindemellett hosszú távú céljuk az, hogy tevékenységük által úgy kapcsolják be a családokat – szülőket, gyerekeket és nagyszülőket egyaránt – az oktatásba, hogy lecsökkenjen a távolság a családok és az iskolák között. Nem a formális oktatás, hanem az informális tudásszerzés ingoványos talaján tevékenykednek. Az élethosszig tartó tanulást tűzték ki lobogójukra. Új készségek, képességek kialakítása csakis nevelésen keresztül valósul meg.

Mit nyújt a Házi Tanítói Szolgálat?
1. az iskolai oktatásra épít
2. megtanít tanulni
3. gondolkodásra késztet
4. a megszerzett tudást aktivizálja
5. önállóságra nevel.

Mindezt nem csak a hagyományos módszerek alkalmazásával végzik, hanem játékosan, versenyszerűen, gyakorlatiasan kombinálva az ismert módszereket. De a legfontosabb, amire csak a Házi Tanítói Szolgálat ad lehetőséget, hogy NEVEL. Azzal, hogy leülnek az egyén mellé együtt indulnak el a tudásszerzés útján és útközben mindenki a neki megfelelő információval gyarapítja tudását.

Kiemelt rendezvényük: Nyári Iskola a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanítóival

 

 

 

Comments are closed.