Tribunus Jogsegélyszolgálat

Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület

A Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület fiatal jogászokból álló érdekvédelmi szervezet. Jogi segítséget nyújt elsősorban munkajogi, fogyasztóvédelmi és környezetjogi kérdésekben.

A Tribunus Jogsegélyszolgálat Alapszabályában lefektetett céljai:

  • A Jogsegélyszolgálat célja a hátrányos, kiszolgáltatott helyzetben levő magyar és európai állampolgárok jogi védelme, érdekképviselete, valamint a társadalmi jogtudat növelése.
  • A Jogsegélyszolgálat célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme.
  • A Jogsegélyszolgálat külön figyelmet fordít a modern tőkés és globális gazdaság újfajta munkahelyein dolgozó alkalmazottak jogvédelmére, a munkavállalók jogainak tiszteletben tartására.
  • A Jogsegélyszolgálat célja a környezettudatos és környezetkímélő termelési formák jogi úton történő kikényszerítése, fellépés a környezetet és a környezetvédelmi jogszabályokat sértő esetekben.

 

–      A Jogsegélyszolgálat törekszik a fogyasztóvédelem területén a mindenkori vásárlók és felhasználók érdekében eljárni, jogaikról felvilágosítást adni, egyedi vagy tömeges jogsérelem esetén eljárást kezdeményezni.

–      Jogsegélyszolgálat törekszik a parkolási díjak kapcsán felmerült viták rendezésének elősegítésére, képviseli a sérelmet szenvedettek érdekeit, közvetít az elfogadható parkolási rendszer kialakítása érdekében.

–      A Jogsegélyszolgálat segítséget nyújt a társasházakban élők számára társasházi vitáik rendezése és érdekeik érvényesítése érdekében.

–      A Jogsegélyszolgálat törekszik az állampolgárok – különösen a szociálisan hátrányos helyzetűekre és elesettekre – mindennapi élete során lemerülő viták rendezésének elősegítésére, képviseli a sérelmet szenvedettek érdekeit, közvetít az elfogadható megoldás meghozatala érdekében

–      A Jogsegélyszolgálat céljai elérése érdekében fiatal jogászokat fog össze és szervez, tudományos tevékenységet végez, továbbképzéseket tart, kiadványokat szerkeszt.

 

A Tribunus Jogsegélyszolgálat tanácsadást nyújt telefonon, e-mailben és személyesen munkajogi, fogyasztóvédelmi, környezetjogi és egyéb kérdésekben.

 

Az elmúlt években számos NEA által támogatott projektet megvalósítottunk, ezek keretében képzéseket, tréningeket szerveztünk, jó gyakorlatokat azonosítottunk és vettünk át, vagy épp felmérést végeztünk. A projektek megvalósításához nagy segítséget nyújtottak egyesületünk tagjai és önkéntesei, de külsős szakértőket is bevontunk.

 

Jelen projekt maradéktalan és sikeres végrehajtásához önkénteseink mellett új munkavállalók bevonása is szükséges. A projekt sikere az emberi erőforráson múlik, ezért a projekt menetét támogató munkatársak felvétele a pályázat elnyerése esetén elengedhetetlenné válik.

Az egyesület segítői a működés és a szervezet fenntartása érdekében rendszeresen tréningeken vesznek részt. Történetünk során az önkéntességben jártas szakemberek, illetve a közösségi oldalak és az informatika területén gyakorlott vezetők is tartottak képzést segítőinknek.

 

 

Célunk, hogy a hozzánk csatlakozó jogászoknak, joghallgatóknak minőségi tudást tudjunk átadni, gyakorlatot szerezzenek egyetemi éveik alatt, illetve az egyetemről kikerülve, a hozzánk kérdéssel fordulóknak pedig hasznos segítséget tudjunk nyújtani.

 

A Jogsegélyszolgálat működtetése alatt rengeteg kérdés érkezik hozzánk munkajoggal kapcsolatban: főleg fiatal anyák keresnek bennünket, abban a témában, hogy kisgyermek mellett hogyan tudnak vissza kerülni a munkaerőpiacra, vagy hogyan tudnak saját vállalkozást indítani. Ezek a beérkezett kérdések adtak számunkra egy olyan új területet, amelyet jelen projekt keretében kutatni és elemezni szeretnénk, hisz a területen szükség van a jó gyakorlatok feltérképezésére, gyakorlatba való átültetésére.

 

Küldetésünk

 

A Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület alapítása során az alábbi küldetés került meghatározásra:

A Jogsegélyszolgálat karitatív küldetése:

  • a hátrányos, kiszolgáltatott helyzetben levő magyar és európai állampolgárok jogi védelme, érdekképviselete, valamint a társadalmi jogtudat növelése.
  • a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme.
  • Külön figyelmet fordítunk a munkavállalók jogvédelmére, a munkavállalók jogainak tiszteletben tartására.

 

Munkánk során ezt szem előtt tartva végezzük napi tevékenységünket. A jogi segítségnyújtással megkönnyítjük a családok mindennapi életét, hisz segítjük őket eligazodni a jogi útvesztőkben, tanácsokkal látjuk el a hozzánk fordulókat munkajogi, fogyasztóvédelmi témákban.

 

 

Célunk, hogy a meglévő erőforrásainkat, kapcsolatainkat felhasználva segítsük az otthonteremtést, a munkavállalást és a vállalkozás alapítását. Szaktudásunk és innovatív módszereink révén megvalósuló programjainkon túl az eredményes és hatékony pénzügyi gazdálkodás megvalósítására törekszünk. Az erőforrások leghatékonyabb felhasználása érdekében tevékenységünket igyekszünk összehangolni a magyar jogrend intézményeivel, illetve más civil szervezetekkel.

 

Célunk elérése érdekében széleskörű tevékenységet végzünk, ezért sokrétű partneri és beszállítói kapcsolattal rendelkezünk. Szolgáltatásaink nagy részét saját szervezésű rendezvényeken, képzéseken keresztül nyújtjuk, de befogadjuk partneri kapcsolatainkon keresztül más szervezetek programját is.

 

Comments are closed.