Megyünk Előre Egyesület

Megyünk Előre Egyesület

 

Az egyesület célja az emberi jogok és szabadságok védelme, népszerűsítése és érvényesülésének támogatása; a diszkrimináció bármely formája elleni fellépés, küzdelem a korrupció és a visszaélések ellen; a véleménynyilvánítási szabadság védelme; azon személyek támogatása, amelyeknek támogatásra, jogi védelem ellátására van szükséges; az állampolgárok tájékoztatása az emberi jogok tartalmával és gyakorlásával összefüggésben; a jogállamiság elveinek betartása.

Az Egyesület pályázatokat nyújt be jogi tanácsadást és képviseletet biztosító szerződések megkötése céljából a prioritási területeivel összefüggésben, illetve magánszemélyek hazai és nemzetközi bírói fórumokon való jogi támogatása érdekében. Azon természetes személyek, amelyek részesülnek a jogi támogatásból és képviseletből, olyan személyek kell legyenek, akik hosszú idő óta a helyi és megyei közösség érdekében jelentős munkát, tevékenységet fejtenek ki.

Az Egyesület monitorizálja a helyi, megyei közösség szempontjából fontos pereket; tematikus tanulmányokat és jelentéseket készít; az emberi jogok területére vonatkozó törvénytervezeteket és egyéb jogszabálytervezeteket készít; különféle célcsoportok számára az emberi jogokkal összefüggő képzési tevékenységeket folytat; az emberi jogokkal kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató kampányokat folytat; tevékenységi területén belül az Egyesület egyéb hazai és külföldi természetes és jogi személyekkel létesít jogviszonyt, e területen tevékenykedő szervezetek létrehozásának lehetőségével.

 

Az egyesület egy jogi tanácsadói szolgálatot müködtet, amelynek munkatársai lakóhelyükön felkeresik a székelyföldi magyar önkormányzati képviselőket, polgármestereket, hogy kiscsoportokban, vagy egyénileg, képezzék őket, tanácsokat adjanak munkájuk során felmerülő, büntetőjogi, összeférhetetlenségi aspektusok által veszélyeztett munkafolyamatokkal összefüggésben.

A program elsődleges célja, hogy keretén belül nyújtott képzés, tanácsadás által csökkentsük annak lehetőségét, hogy székelyföldi magyar önkormányzati képviselők szabadságvesztéssel, hivatalvesztéssel fenyegető eljárások alanyaivá váljanak ártatlanul. E célkitűzés leghatékonyabban helyszíni tanácsadással érhető el, segítsük a székelmegelőzni akarjuk a büntető pereket, akkor ezeket csak úgy érhetjük el, ha ezt a szaktanácsadást a helyszínen végezzük, hiszen az amúgyis elfoglalt önkormányzati képviselőknek, ez a legjobb módja, hogy helyben kapjanak tanácsot munkájukhoz. Úgy gondoljuk, hogy hatékonyabb egy ügyvéd jelenléte közöttük, akitől kérdezhetnek és akitől azonnal választ kapnak, tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy mire kell pontosan odafigyeljenek munkájuk során.

 

Comments are closed.