Műhelymunka 2.

Téma: nagycsaládosokat érintő szakpolitikai intézkedések az egyes országokban
Időpont: 2018. július 22.

 

Az előző műhelymunkán áttekintettük az érintett országok demográfiai helyzetét és a szórvány-magyarság helyzetét Szlovákiában, Romániában és Szerbiában.

Mai műhelymunkánkon a családtámogatások rendszerét vettük górcső alá.

 

A családtámogatások alapelvei

 • A családnak, mint a társadalom alapvető egységének sokoldalú segítése, a családi élet biztonságának és a gyermekvállalás feltételeinek javítása az állam egyik legfontosabb feladata.
 • A gyermek gondozásához, neveléséhez nyújtott ellátás célja a gyermek egészséges, harmonikus fejlődésének, testi, szellemi, erkölcsi gyarapodásának kiteljesítése.
 • A családnak nyújtott ellátások az állam részéről biztosított olyan támogatások, amelyek elismerve a család és a gyermekvállalás fontosságát – jövedelmi helyzettől függetlenül – a gyermeket nevelő szülőt illetik meg.
 • A többgyermekes, a gyermeket egyedül nevelő, továbbá a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokra nehezülő terhek ellensúlyozása céljából, továbbá esélyegyenlőségük elősegítése érdekében a családtámogatási rendszer egyes elemei differenciáltak.

 

Családtámogatások Magyarországon:

 • rendszeres pénzbeli támogatások: családi pótlék, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, anyasági támogatás, CSET, GYED, GYES, GYET
 • Ide sorolhatjuk az szja-ban érvényesíthető családi adókedvezményt is
 • Családok Otthonteremtési Kedvezménye: támogatja a lakáshoz jutást, de ösztönzi az új építését.
 • nem pénzbeli „támogatás”: apák szülési szabadsága, gyermekek után járó pótszabadság

 

Családtámogatások Romániában:

 • szülési segély
 • gyermeknevelési támogatás
 • családi pótlék (gyerekpénz)
 • egyedülálló szülőknek nyújtott támogatás

Családtámogatások Szlovákiában:

 • anyasági támogatás és szabadság
 • szülési támogatás
 • szülői támogatás
 • gyermekgondozási segély
 • családi pótlék

 

Családtámogatások Szerbiában:

 • gyermekgondozási segély
 • szülői pótlék
 • családi pótlék

 

 

 

Dr. Stágel Bence

Comments are closed.