Műhelymunka 4.

Téma: Gyermek ellátás, gyermekjóléti intézkedések
Időpont: 2018. szeptember 10.

 

A gyermekvédelmi törvény határozottan elkülöníti egymástól a hatósági munkát és a szolgáltatásokat. Előbbi a gyermek és a család sorsát érintő hatósági döntéseket – pl. családból való kiemelés és visszahelyezés; gyám kijelölése, döntés az örökbefogadásról – jelenti, amit a gyámhatóság (jegyző, gyámhivatal) végez; utóbbi pedig azokat a különböző típusú szolgáltatásokat, amelyeket a rászoruló családok, gyerekek igénybe vehetnek.

Ugyancsak elválasztja egymástól a gyermekvédelmi törvény a szolgáltatások két körét: a minden család számára rendelkezésre álló gyermekjóléti alapellátásokat, és a családból kiemelt gyermekek gondozást biztosító gyermekvédelmi szakellátásokat.

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt vesznek civil szervezetek, egyházi szervezetek, egyéni vállalkozók is.

A fenti szervezeteken túlmenően számos más szervezetnek is feladata a gyermekek védelme, melyek veszélyeztetettség észlelése esetén kötelesek jelezni ezt a kerületi gyermekjóléti szolgálatnak. E szervek közé tartozik többek között a gyermekegészségügyi szolgálat; a különböző közoktatási intézmények; a családsegítő szolgálatok; a rendőrség; az ügyészség; az áldozatsegítő szolgálat; a gyerekekkel kapcsolatba kerülő civil szervezetek; de bármely állampolgár is tehet, sőt köteles is bejelentést tenni, ha gyerekbántalmazást vagy más módon történő veszélyeztetést tapasztal.

A gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellátások; személyes gondoskodást nyújtó alapellátások; személyes gondoskodást nyújtó szakellátások; valamint hatósági intézkedések biztosítják.

 

Ukrajna

 • A gyerekek elszigetelten élnek a társadalomtól, önkényesen kialalkított szervezeti szabályzat, házirend szerint,  személytelen rutinok jellemzi ezeket az intézményeket.
 • Az intézménybe utalás a hatóságok leggyakoribb intézkedése, amikor a szülők nem tudják a gyereküket ellátni szegénység, vagy fogyatékosság következtében
 • A gyerekintézmények vezetői látszat intézkedéseket tesznek
 • Az alkalmazottak van a középpontban és nem a gyerek jogai.

A kormányzat nem teremtette meg azokat a jogi és szakmai alapokat, amelyek szükségesek a család szétválasztásának megakadályozására.

 

Románia

 

Gyermekvédelmi intézmények:

 • Családi típusú elhelyező központok
 • Hivatásos nevelőszülők
 • Speciális iskolák melletti elhelyező központ
 • Súlyosan sérült gyermekek elhelyező központja
 • Sürgősségi elhelyező központ
 • Tanácsadó központ
 • Utógondozási központ
 • Esetkezelési osztály
 • Örökbefogadási osztály

Romániában, főleg Székelyföldön jellemző a bentlakásos iskolák működése, ahol a szegény sorsú gyermekeket részben kiemelik a családból, biztosítva számukra  a megfelelő ellátást és tanulási lehetőséget.

 

Szlovákia gyermekvédelmi intézmények

 

 • Pszichológiai tanácsadó hálózatok működnek
 • Gyermekotthon
 • Családi helyettesítő gondozás

 

Comments are closed.