Tanulmányút 4. Miskolc 2018. szeptember 27-28.

  1. tanulmányút beszámoló

 

A szakmai terv alapján tanulmányutunkat Miskolcra szerveztük, 2018. szeptember 27-28.

A tanulmányút elsődleges célja, hogy a Miskolc környéki kistelepülések, valamint Miskolc peremkerületei miként tudják a település(rész) elnéptelenedését megakadályozni.

 

Miskolcról:

Miskolc Észak-Magyarország legnagyobb városa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a Miskolci járás székhelye.  Magyarország negyedik legnépesebb városa BudapestDebrecen és Szeged után, 155 650 fővel (agglomerációval együtt Budapest és Debrecen után a harmadik legnagyobb) illetve a második legnagyobb belterülettel / beépített területtel rendelkező város Magyarországon Budapest után.

A város a Bükk-vidék keleti részén, abba „beágyazódva”, a SzinvaHejő és a Sajó völgyében, különböző természeti és gazdasági tájegységek találkozásánál épült. A város kivételes szépségét e csodás fekvése miatt is köszönheti. A Sajó, a Bódva és a Hernád összeolvadó völgysíkja.

 

  1. nap

Utunk elsőként a miskolci Bányász Művelődési Házba vezetett, ahol Németh Éva a Bányász Kulturális Egyesület elnöke várt bennünket: bemutatta a Művelődési Házat, valamint a Bányász Kulturális Egyesületet. Rövid kisfilmet tekinthettünk meg Perecesről, arról a városrészről, ahol az egyesület is kifejti tevékenységét.

 

Elmondta, hogy a Bányász Művelődési Ház működésében a hagyomány és közösség kettős mottó motiválja. Hagyományokat őrizni, közösségeket teremteni és megtartani. Ezek mentén az intézmény nem csak kerületi, hanem városi, térségi, regionális és országos hatókörrel végzi tevékenységét.

Az intézmény nem csak nevében kívánja őrizni a bányászhagyományokat. Mind kínálatában, mind külsőségeiben igyekszik kiaknázni ennek lehetőségeit. Fontos feladatának tekinti az idős emberek közművelődését, a szociálisan nehéz helyzetben lévő érdeklődők kultúrához juttatását. Kiemelten szem előtt tartja a magyar mozgóképes művészet darabjait, őrizve a hagyományos moziba járás szokásait.

 

Az intézmény nyitott az új és modern kezdeményezésekre műfaji megkötésektől függetlenül.

Előadást hallottunk a borsodi bányászhagyományok és a modern kultúra találkozásáról Miskolcon. Az egyik ilyen jelentős esemény a minden évben megrendezésre kerül a bányásznap. Pereces történetében mindig is megvolt a kulturális sokszínűség, de ami az itt élőket leginkább egységbe tudta kovácsolni, az a bányászat volt. A több száz résztvevőjelenléte, a beszélgetések, az emlékek felidézése, az örömteli találkozások is bizonyítják, hogy még napjainkban is milyen erős a szakma hajdani művelői, a volt bányászok között a szolidaritás és összetartozás érzése, az egymás irányába tanúsított megbecsülés és odafigyelés.

Szabó Éva előadást tartott a hátrányos helyzetű kistérségi gyerekek kárpátaljai, felvidéki és erdélyi találkozásaróli, testvérkapcsolatairól (fókuszban Kazincbarcika, Edelény és Sajószentpéter térsége).

A délután folyamán ellátogattunk NépmesePontra – Gömörország Kapujába. A megye első és egyetlen ilyen jellegű „játszóházának” ad otthont, ahová óvodásokat, kisiskolásokat egyaránt várnak, hogy a népmesékkel fejlesszék a gyermekek anyanyelvi kompetenciáit nonformális és informális formában.

A NépmesePontok többek között műhelyfoglalkozások, művészeti alkotócsoportok, élőszavas mesemondás, kompetenciafejlesztő táborok, mesemondó, meseíró és meseillusztrációs versenyek, de az egész család részvételét biztosító programok megvalósulását is lehetővé teszik.

  1. nap

Reggeli után megtekintettük a Miskolci Egyetemi, Könyvtár, Levéltár, Múzeumot. A Könyvtár, Levéltár, Múzeum szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény, amely a könyvtári feladatokon túl levéltári és múzeumi funkciót is ellát.

Legfőbb feladata az egyetem céljainak és tevékenységének támogatása az ennek megfelelő magas szintű könyvtári szolgáltatások nyújtásával. A könyvtár küldetése, hogy információs rendszerével, gyűjteményeivel, szolgáltatás-centrikus személyi állományával biztosítsa az egyetem oktató, kutató és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi tartalomszolgáltatást és könyvtári információs ellátást a hagyományos és elektronikus dokumentumok beszerzése, szakszerű feltárása révén.

A könyvtár országos feladatköréből adódóan szolgálja a bányászat és kohászat területén jelentkező szakirodalmi igények kielégítését; nyilvános könyvtárként célja, hogy gyűjteményével lehetőséget biztosítson minden használónak a korszerű információs szolgáltatások eléréséhez.

A Könyvtárban előadást hallhattunk Nagy Tibortól, a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetségének képviselőjétől, arról, hogy egy kistelepülés, mint pl. Ormosbánya, mit tud tenni a település elnéptelenedése ellen, mivel tudja a települést a fiatalok számára is vonzóvá tenni.

Comments are closed.