Vállalkozási formák IV. – Szövetkezet

Szövetkezet: cégbíróságon bejegyzett, legalább 7 fő alapításával létrejött forma, melyben a tagok csak vagyoni hozzájárulásuk mértékéig tartoznak felelősséggel. Tőkeigénye minimálisan nincs meghatározva és az apportban is bevihető. Itt a tulajdonosok legalább 75%-a köteles aktívan részt venni a szervezet munkájában és minden tulajdonosnak egyenlő szavazati joga van a döntéseket illetően. Legfőbb döntéshozója a közgyűlés, ugyanakkor rendelkezik felügyelő bizottsággal. Vezetését 3 tagú elnökség látja el.

Amennyiben a tagság 7 fő alá csökken és új tag nem kerül felvételre, úgy 6 hónap elteltével a szövetkezet automatikusan megszűnik. Az igazgatósági tagok és az elnök mandátumát 5 évre szavazza meg a közgyűlés. A szövetkezet határozott időre vagy egy adott cél eléréséig is alapítható, illetve határozatlan időre is létrehozható.

Comments are closed.